جکوزی

جکوزی – ساخت جکوزی  جکوزی به محیط بسته حوضچه مانندی گفته می شود که آب موجود در آن فضا جهت ماساژدادن عضله های مختلف بدن با فشار زیاد توسط پمپهای قوی از طریق لوله های تعبیه شده در قسمتهای مختلف دیواره به داخل حوضچه رانده می شود. ماساژ در زیر آب گرم از روش­های […]

more »

Tags: جکوزی ، ساخت جکوزی ، سازنده جکوزی ، طراحی جکوزی ، قطعات جکوزی ، ساخت جکوزی در تهران

/ 0 نظر / 71 بازدید